Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese
Jezus Christus volgen, hoe doe je dat? Op zo’n vraag heb je niet zomaar een antwoord klaar. Volgeling van Jezus worden we niet van de een op de andere dag, daar gaat een heel proces aan vooraf. Een proces dat ergens begint. Niet bij jou maar bij Christus zelf. Bij het moment toen hij zijn Naam aan die van jou verbond, door het water van de heilige doop. Daar wordt de eerste stap gezet op de weg achter Jezus aan. En dat heeft alles te maken met het doen van belijdenis. Want het geheim van de doop is nog niet helemaal aan het licht gekomen zonder jouw antwoord.

Gedoopt zijn vraagt bewust en gelovig beamen van het grote mysterie van het met Jezus Christus begraven worden in zijn dood en daaruit weer opstaan, om een nieuw leven te beginnen. Bewust, gelovig én dankbaar beamen van dit geheim vraagt om goed onderricht. Tenslotte moet je toch weten tegen wie je ‘ja’ zegt. Belijdenis doen van je geloof, midden in de kring van volgelingen van Jezus, is een belangrijk moment in de navolging van onze Heer Jezus Christus. Daarom maken we ieder jaar, in september, een begin met de belijdeniscatechisatie. Nee, je hoeft geen doorwinterde leerling van Jezus te zijn. Dat vraagt immers een leven lang leren. De vraag aan jou is: durf je het aan?

Ten slotte nog iets: misschien bent u nog niet gedoopt en minder met de Bijbel en het christelijk geloof vertrouwd. Dat is geen probleem. Veeleer een extra argument voor een positief antwoord op Christus’ vraag: durf je met mij een eerste stap te wagen?

Voel je vrij om contact op te nemen met de dominee Leo Molenaar
 
lees meer »
 
Bijbelkring Bijbelkring
Elke maand komt de Bijbelkring bij elkaar om na te denken over een Bijbelgedeelte. Die Bijbel is trouwens wel de meest sterke tekst die de kerk in handen heeft. Daarom van harte uitgenodigd om met elkaar die tekst te ‘bestuderen’ en te kijken wat de relevantie daarvoor is voor Bru-enaren vandaag de dag. Iedereen is van harte welkom, trouw kerkganger of zoeker. Het mooie is namelijk dat op zoiets als een Bijbelkring al snel het onderscheid wegvalt wat betreft Bijbelkennis of geloofservaring. Als je met elkaar een tekst aandachtig leest, dan vallen je ineens dingen op die je anders nooit zijn opgevallen. Vaak juist door opmerkingen van anderen die zo’n tekstgedeelte (altijd) heel anders hebben gelezen.

Stel dat u heel graag wilt komen, maar ‘s avonds niet meer alleen over straat gaat, laat het ons dan weten. We kunnen dan misschien een creatieve oplossing bedenken voor vervoer. Het zijn telkens donderdagavonden, van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom voor koffie en thee in ontmoetingscentrum "Ichtus", naast de kerk.
Dus benieuwd naar de Bijbelkring,  kom dan zéker een keer kijken. Heb je een vraag over de Bijbelkring? Mail dan dominee Leo Moleonaar
 
lees meer »
 
Koffie-inloop Koffie-inloop
Kom gerust eens langs tijdens de Bruse koffie-inloop!

Elke tweede en vierde woensdag van de maand is er van 9.45 tot 11.30 uur een koffie-inloop in Ichtus, aan het Kerkplein, bedoeld voor alle inwoners van Bruinisse. Leeftijd en achtergrond spelen geen rol. Het is een moment van ontmoeting met dorpsgenoten, een plek om een maatje te vinden met dezelfde interesses of een mooie gelegenheid om een hulpvraag te stellen. De koffie-inloop is een initiatief van de diaconale werkgroep van de Hervormde Gemeente. To Hanzen vertelt: “We beginnen met koffie en wat lekkers erbij, het wel en wee van wat er op het dorp speelt wordt besproken, of soms een bepaald onderwerp. We sturen elke woensdag kaarten naar dorpsgenoten om ons meeleven te tonen. Er is een vaste club die altijd gebruik maakt van deze activiteit, sommigen komen zo nu en dan en ook komen er wel eens toeristen om de koffie, die bijvoorbeeld de kerk willen bezichtigen. Het is altijd gezellig.”
Gedurende het jaar organiseren we ook extra activiteiten tijdens of aansluitend aan deze morgen, zoals een pannenkoekenmaaltijd, fietstocht, bloemschikken, kerstbrunch op 2e Kerstdag.
Ook tijdens de zomermaanden is er de koffie-inloop, omdat het verenigingsleven in het dorp dan stil ligt. Dan worden de koffie ochtenden op sportpark “Volharding” gehouden en spelen we een partijtje jeu de boules.
De ochtenden hebben een vrijblijvend karakter, het is beslist geen vereniging. Je kunt korter of langer blijven. Kom gerust eens langs; van harte welkom!
Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van de werkgroep, To Hanzen.
 
lees meer »
 
Bidden Op Bru Bidden Op Bru

Bidden is ongelooflijk belangrijk. Voor jezelf, persoonlijk, maar ook als gemeente. De Bijbel staat vol met aansporingen om te bidden. De Heere Jezus zelf spoort zijn discipelen aan om te bidden. Ook Paulus schrijf in Efeze 6:18: “Bid met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest.” Zo ook Jakobus: “Indien iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende” (Jakobus 1:5-6). En zo zouden we nog heel lang kunnen doorgaan!

Helen Keller, de vrouw van Tim Keller schrijft:  “De wereld wordt niet alleen beïnvloed door de grote gebaren van helden, maar ook door de optelsom van de kleine duwtjes van een leger van eerlijke, onbekende mensen.”

Met bidden op Bru willen we om de veertien dagen samenkomen in een moment van gebed. Bidden voor alles wat kan spelen in en rond de kerk, op Bruinisse en alle andere zaken die ons aan het hart gaan. Voor iedereen binnen en buiten de gemeente die maar mee wil bidden.

We komen in de kerk om de week bijeen, na het luiden van de 20.00 uur klok. De bijeenkomsten duren ongeveer een half uur.

  • We zingen samen een psalm en een lied.
  • We lezen een stukje uit de Bijbel en bidden.
  • De gebedspunten worden geïnventariseerd.
  • Degene die de leiding heeft, gaat voor in het gebed.
  • We sluiten af met een stil gebed en een gezamenlijk Onze Vader.
lees meer »
 
Moedergroep Moedergroep
Kinderen opvoeden, dat moet je zomaar kunnen en doen. Bij de doop van je kind(eren) beloof je voor God en de gemeente je kinderen op te voeden dat zij leren begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn. De ouders, maar ook de gemeente, hebben een belangrijke taak en opdracht volgens de doop. Kinderen en jongeren van de gemeente te onderwijzen, zodat zij uiteindelijk hun doop zullen gaan verstaan en dat zij zich hun hele leven verbonden weten aan de Heere. Die verantwoording rust niet alleen op de schouders van de ouders, maar op de hele gemeente. Dat betekent dat een goed doordacht beleid belangrijk is, maar ook dat er voor de verschillende doelgroepen activiteiten aangeboden worden.

Dit jaar is er voor het eerst een Moedergroep gestart. Deze groep maakt gebruik van het boek ‘Voorleven, in gesprek over opvoeden en geloven (4-7 jaar), HGJB’. Een keer in de maand komen moeders samen bij iemand thuis om in een ontspannen huiselijke sfeer en onder het genot van een kop koffie of thee dieper op de onderwerpen in te kunnen gaan.

 
lees meer »
 
H.V.G. Helpt Elkander H.V.G. Helpt Elkander
De naam van onze vrouwenvereniging is “Helpt Elkander”. Deze is opgericht in 1947 door Ds. G.H.J. Marsman. Men vond het gezellig om eens in de 14 dagen als Hervormde Vrouwen bij elkaar te komen. De Bijbel werd geopend en men zong enkele psalmen en gezangen. Na de pauze werd er wat gebreid en voorgelezen. Tegenwoordig wordt het gedeelte na de pauze verzorgd door de leden, of er wordt een spreker uitgenodigd. Er komen allerlei onderwerpen aan de orde, zoals de zondagsrust, cultuur, mode en vorming, gezondheid en voedsel en hoe hier mee omte gaan.

Deze belangrijke onderwerpen worden met elkaar besproken en belicht vanuit de Bijbel. Ons uitgangspunt na zoveel jaren van bestaan is gebleven, de Bijbel als richtsnoer ook voor onze vereniging. Ook is er tijd voor ontspanning. In het voorjaar en najaar wordt er meestal iets bezocht om daarna nog gezamenlijk iets te eten , of buitenshuis. Ook wordt in mei of juni het jaarlijkse reisje gemaakt. Het bestuur bestaat uit 7 leden die erg actief zijn. Ieder seizoen proberen zij een gevarieerd programma te maken met voor elk wat wils. De vereniging telt ruim 40 leden. Joke Stouten-Bevelander is presidente.

Wilt u kennis maken met onze verenging dan bent u van harte welkom op de dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur (om de 14 dagen).
 
lees meer »