Kinderkerk Kinderkerk
Op zondagmorgen is er voor de kinderen van de basisschool kinderkerk. Elke week wordt er geknutseld of gekleurd met de kinderen. Dit alles aan de hand van een verhaal uit de Bijbel dat vooraf wordt voorgelezen. De kinderkerk gebruikt de methode ‘Vertel het maar’ als leidraad.

Voor de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 is er iedere zondag kinderkerk. Voor de kinderen van de groepen 4, 5 en 6 is dit om de week. Na de Schriftlezing zingen we een kinderlied en tijdens het naspel gaan de kinderen naar de kinderkerk. Tijdens de kinderkerk wordt gecollecteerd, net als in de kerk. Als er wordt gecollecteerd in de kerk, tijdens het laatste lied komen de kinderen terug in de kerk en nemen plaats op de eerst banken voorin de kerk voor het kindermoment.
 
lees meer »
 
Catechisatie Catechisatie

Spring maar achterop bij mij, achter op m’n fiets
En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets.
En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg,
en ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg.

Springen heeft iets engs. Zul je de overkant van de sloot halen? Zul je goed op de grond terechtkomen? Grappig. Vroeger dacht je er helemaal niet over na als je vader of moeder, opa of oma zei: “Spring maar!”. Dan sprong je gewoon. Maar nu ben je puber en geloof je jouw (groot)ouders niet zomaar meer. Misschien vind je wel dat ze zeuren… Als zij iets willen, dan doe je het zeker weten niet. Vroeger leek het wel of je veel meer durfde. Je sprong gewoon uit die boom, zeker als anderen zeiden dat je niet durfde.

En dan catechisatie. Klinkt niet heel spannend… En de verhalen of ervaringen zorgen er niet voor dat je staat te springen. Mijn vraag: durf je nog een beetje, net als vroeger? Durf je met mij en met leeftijdsgenoten te springen? We weten niet waar naartoe, maar we doen het samen. Elke dinsdagavond een uurtje even helemaal weg. Weg van thuis. Weg van je vrienden die niets met de kerk hebben. Weg van de klasgenoten die je misschien wel uitlachen dat je nog naar kerk gaat… Durf je het aan? Met Jezus en de verhalen uit de Bijbel? Met een God die zegt: Ik weet wel de weg!

Weet je welkom!

lees meer »
 
Kinderdiensten Kinderdiensten
Twee keer per jaar wordt er een kinderdienst georganiseerd. Tijdens deze diensten staan de kinderen centraal. De schriftlezing en collecte wordt door een aantal kinderen verzorgd. De preek is afgestemd op de kinderen en voorin de kerk is er een decor wat past bij het Bijbelverhaal.

Medewerking aan de dienst wordt verleend door een Praise band, kinderkoor of kinderen die een muziekinstrument bespelen. Op woensdagmiddag voorafgaande aan de kinderdienst is er een gezellige middag voor alle kinderen van de basisschool. Er wordt gezongen, geknutseld, spelletjes gedaan rondom het Bijbelverhaal wat centraal zal staan tijdens de kinderdienst op zondagmorgen.
 
lees meer »
 
Vakantie Bijbel Week Vakantie Bijbel Week